Filmu pirātisko kopiju pazīmes

Nav noliedzams fakts, ka ir iespējams manīt pirātiskās filmu kopijas ne tikai interneta vidē, bet arī fiziskā kopijā. Tas noteikt arī Latvijā un tam ir arī īpašas pazīmes no kurām parasti vismaz viena ir uzreiz pamanāma. Tie, kuri veic nelikumīgās kopijas, turpina attaisīties, līdz ar to parādās aizvien jauni veidi un uzlabojumi.

Vieni no vizuāli pamanāmākajām pirātisko filmu disku pazīmēm ir zemas kvalitātes iepakojums, zemes kvalitātes attēls uz konkrētā CD, uz diska riņķa trūkst noteiktiem uzrakstiem un numura kodam, ar roku rakstīts uzraksts uz CD vai paša diska krāsas neatbilstība oriģinālam, piemēram, disks ir zelta krāsā, lai gan lielākā daļa oriģinālo filmu diski ir sudraba. Tāpat bieži vien tie, kuri cenšas pievilināt potenciālos pircējus, piedāvā diskus par zemāku cenu.

Nelegālie diski var tikt pārdoti cenu robežās EUR 2-4, kas, protams, ir krietni mazāk nekā oriģinālo disku cena, kas parasti ir vismaz EUR 10 un daudz vairāk. Tāpat filmas netiek pārdotas komplektā ar citām filmām vienā diskā vai disku komplektā, ja vien tās nav vienas sērijas, piemēram, “Karību jūras pirāti”.

Bieži vien nelegālajām filmu kopijām ir kserokopēti vāciņi (top online hry) un/vai kompaktdisku bukleti ar nepilnīgu noformējumu. Bukleta tvērumā vispār var iztrūkt informācija vai arī tie nav apdrukāti vai apdruka ir tikai no vienas puses – ar baltu iekšpusi. Vāciņos var trūkt vārdu, foto attēlu u.c. informācijas, kas noteikt ir atrodama oriģinālā. Ļoti bieži sastopamas elementāras drukas kļūdas.

Līdzīgi ir arī ar audiokasetēm, kas bieži vien ir neapdrukātas. Tām bieži trūkst jebkādas norādes izņemot kasešu ražotāju. Latvijā var arī parādīties uzraksti AUDIOMAX, TAKTS MADVOX. Šie uzņēmumi pat ja tie oficiāli pastāv, nav tiesīgi ražot starptautiska repertuāra satura ierakstus. Legālajām kasetēm ir uzdrukāts filmas nosaukums, kompānijas nosaukums u.c. detaļas. Tāpat daudziem diskiem ir kodi, kurus var ieraudzīt pret gaismu. Parasti ir divi kodi; viens norāda uz matrices ražotāju un otrs uz diska ražotāju. Nelegāliem diskiem un kasetēm bieži trūkst kataloga numuri un/vai svītru kodi. Ja tādi parādās, tad bieži vien tie ir nesakarīgi (svītru kodi attiecas uz pilnīgi citu ražojumu) vai arī nav salasāmi. Pirātiskajos diskos var būt arī norādīti autori u.c. detaļas vai arī tās ir aizstātas ar acīmredzami nepatiesu informāciju. Tiesības veidot legālas izlases konkrētajā teritorijā bieži vien ir tikai konkrētās licencētās kompānijas pārstāvjiem konkrētajā teritorijā, kas arī parasti tiek norādīts uz kasetes vai CD vāciņa. Katrs var būt 100 % drošs, ka konkrētais produkts ir pirātiskas izcelsmes rietumu kompaktdisks, ja to pārdot nekomplektētu – bez vāciņiem, vai arī, ja tie top sakomplektēti pircēja klātbūtnē. Tāpat 100% rādītājs ir arī CD, kas ir t.s. “MP3” diski.

Ir skaidrs, ka nav grūti izprast, kuri diski ir pirātiskas izcelsmes, taču ir cilvēki, kas joprojām tos iegādāsies, līdz ar to bizness turpinās savu gaitu. Tāpat ir skaidrs, ka policijai un citām atbildīgajām institūcijām ir jāveic vairāk pārbaudes, lai aizsargātu filmu autortiesības.