Atjaunojamā enerģija no okeāna

Lai gan Latvijā okeānu enerģiju nav iespējams izmantot, tas nenozīmē ka pasaules mērogā tā neieņem svarīgu vietu patiesībā okeāni aizņem trīs ceturtdaļas no planētas. Līdz ar to ir svarīgi valstīm apzināties to izmantošanas iespējas, ja tās atrodas tam blakus. Atjaunojamā enerģija sniedz iespēju to izmantot daudz efektīvāk un draudzīgāk videi. Par šo tematu runā daudzos informācijas resursos. Viens no tiem ir alfakasino.com.

Okeānu enerģiju iegūst no viļņu kustības. To rada dažādi dabas apstākļi – paisumi un bēgumi Mēness iespaidā, okeānu straumes, sāļuma un temperatūras atšķirības. Lai veiksmīgi izmantotu šādā veidā iegūtu enerģiju ir nepieciešams ieguldīt lielus resursus un ne vienmēr tas ir iespējams. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šāda veida enerģijas iegūšana nav tik attīstīta kā cita veidu atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas. Tomēr jāmin arī fakts, ka tik un tā Eiropa kopumā ir līderis šāda veida enerģijas izmantošanā un ES vienmēr atbalsta šādu tehnoloģiju ieviešanu vietās, kur tas varētu lieliski funkcionēt.

Viļņu enerģijas iekārtas var būt nostiprinātas dažādās vietās, kas izmana to efektivitāti. Tās var nostiprināt arī jūrā, piekrastē vai dziļūdenī. Ja ierīces atrodas tālāk no krasta, tās var uztvert spēcīgāku viļņu kustību. Līdz ar to pēc būtības tās var izmantot arī Latvijā, taču visdrīzākais tās nebūtu tik efektīvas un ir izstrādāti jau citi atjaunojamās enerģijas ieguves varianti, piemēram, vēja turbīnas un bioenerģija. Katrai valstij ir iespēja izvērtēt un izvēlēties tos risinājumus, kas ir paši efektīvākie. Tas pats attiecas arī uz iedzīvotājiem. Diez vai katrs būs spējīgs ierīkot šāda veida sistēmu, taču citas, piemēram, saules sistēmas tiek plaši izmantotas jau vairākus gadus.

Plūdmaiņu sistēmas ir nedaudz atšķirīgas no iepriekš minētām. Tās pamatā izmanto paisuma un bēguma spēku. Šāda veida sistēmas galvenokārt sastāv no aizsprostiem. Tie palīdz uztvert ūdens plūsmas ko rada tā paaugstināšanās un pazemināšanās. Lai no plūdmaiņu straumēm iegūtu enerģiju var izmantot speciālas turbīnas, kas darbojas līdzīgi kā vēja turbīnas tikai ūdenī nevis virs tā.

Okeāna enerģijai tāpat kā atjaunojamajai enerģijai ir dažādas priekšrocības. Viena no galvenajām ir tā, ka nav nepieciešams izmantot jebkāda veida degvielu, lai darbinātu sistēmu. Šāds risinājums nerada atkritumus un līdz ar to nepiesārņo ūdeni. Būtībā tas neizraisa nekādu ievērojamu iespaidu uz dabu arī pie intensīvas izmantošanas. Plūdmaiņas ir iespējams paredzēt, līdz ar to ir iespējams efektīvi iegūt pēc iespējas vairāk enerģijas noteiktā laikā un pēc tam to izmantot atbilstoši nepieciešamībai vai eksportam. Ja tehnoloģijas tiek pielietotas prasmīgi, ir iespējams iegūt diezgan ievērojamu jaudu bez HES u.c., kas savukārt aizņem vairāk vietas un ir daudz grūtāk uzturēt. Tāpat netiek ietekmēts dabiskais ūdens plūdums ko gan nevar teikt par HES. Viens no piemēriem ir Pļaviņu HES kā dēļ tika appludināts populārais apskates objekts Staburags. Bet Latvijas jūrā ir daudzi citi specifiski aspekti, ko ir vērts ņemt vērā, piemēram, jūras krasti mēdz aizsalt uz īsāku vai garāku laika periodu. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir nepieciešams. Jauni attīstības varianti pieļauj dažādus uzlabojumus piemēram, oscilējoši zemūdens spārni, kas ļauj enerģiju uzņemt plašā un vienlaikus arī seklā vēziena laukumā. Tādā veidā tās ir līdz pat četrām reizēm jaudīgākas nekā daudz vienkāršākās aksiālās turbīnas, kuras tiek izmantotas dažādās vietās. Neviens risinājums nav ideāls, taču noteikti ir solis uz priekšu, attālinoties no neatjaunojamiem resursiem.

Vairāk par atjaunojamajiem enerģijas resursiem lasiet šajā mājaslapā.